STARTOVKA

08:30- 10:00 – prezence, vážení, lékařské prohlídky a poučení o pravidlech

10:00 – zahájení prvního zápasu

Nezapomenout – Potvrzení lékaře, Revers, sportovní vybavení a startovné-200,-

Vstupné pro veřejnost je pouze symbolické a to ve výši 100,-